English

درباره ما

اگر نقش اطلاع‌رسانی در جامعه را به شریان‌ها حیاتی برای رساندن خون به تمام اجزاء بدن تشبیه کنیم، سخن به گزاف نگفته‌ایم. چه آنکه بدون وجود شبکه‌ها و سازوکارهای اطلاع‌رسانی، با جامعه‌ای خموده، عزلت‌گزین و به دور از نشاط و شادابی مواجه خواهیم بود.

جامعه‌ای که خواهان پویایی و سرزندگی است، باید به گردش اطلاعات در بین آحاد و اقشار گوناگون آن و کنترل و نظارت بر انتقال صحیح اطلاعات توجهی درخور نماید.

جامعه صنعت چاپ ونشرکشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر باور داریم که صنعت چاپ ونشر پویا و فعال، ضرورت جامعه صنعتی و فرهنگی ایران است، باید به ضرورت‌ها و بایدهای آن احترام بگذاریم و لوازم آن را نیز مهیا کنیم.

 باتوجه به اهمیت گردش صحیح اطلاعات در صنعت چاپ ونشر کشور، سعی داریم با استفاده از ابزار و تکنولوژی روز، آخرین اطلاعات مربوط به این حوزه را در ایران و جهان مورد ارزیابی قرار داده و جدیدترین تحولات تکنولوژیک را به همراه تحليل هاي كارشناسانه وبا رويكردي حرفه‌ای به مخاطبان این صنعت در  داخل کشور منتقل نماییم.

"پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت چاپ ونشر ایران" بعنوان نهاد رسمی اطلاع رسانی صنعت چاپ و نشر سعی دارد بادرک صحیح از اتفاقات و رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط بهره‌مندی عادلانه از اطلاعات و اخبار را برای آحاد دست‌اندرکاران صنعت چاپ ونشر کشور فراهم نماید.

از ویژگیهای "پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت ونشر چاپ "مي توان به اين نكات اشاره كرد :

-  معرفی آخرین رویدادهای چاپ ونشرجهان

- معرفی تکنولوژی های نوین در صنعت ونشرچاپ 

- توجه خاص به شنیدن صداهای مختلف و انتقال آن به مخاطبان

- توجه به رويكردهاي اجتماعي اين صنعت

- انعكاس واقعيت هاي صنعت چاپ  به دست اندركاران، مسئولين،

- کمک به گردش صحیح اطلاعات بین آحاد اقشار صنعت چاپ ونشرکشور

- پرهیز از حواشی و پرداختن به دغدغه های اصلی صنعت چاپ ونشر

است.

 

 

امیدواریم فعالان عرصه چاپ ونشرکشور، بویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران این عرصه، مشارکتی فعال در انتقال اطلاعات داشته باشند.

 

شناسنامه:

پایگاه اطلاع رسانی صنعت چاپ به شماره پروانه93/5922 مورخ 1393/3/13

مدیرمسوول وصاحب امتیاز:جلال زکایی خیرابی

نشانی:تهران بزرگراه نواب صفوی خ چنگیزی پ 205

تلفن:66123532

نمابر:66420231

کدپستی:1418835599